/ 1 نظر / 19 بازدید
سحر

سلام ... روز ها و روزها پشت سر هم تند تند ميگذرند و ما همچنان ايستاديم! بر سر اعتقاداتمان سر چيزهايي كه برايمان قابل فهمه! براي چيزهايي كه باورشان كرديم! كاش تا ته تهش اينطور باشه