از بزرگی پرسیدند سخت می گذرد چه باید کرد ؟
گفت : خودت می گویی سخت می گذرد ، سخت که نمی ماند
پس خدا را سپاس که می گذرد و نمی ماند .

/ 1 نظر / 15 بازدید
علی

اینم استدلالیه واسه خودش...