به بهانه ی چهارمین سالگرد باهم یکی شدنمان. با من بمان تا حرف عشق را با تو نجوا کنم جانا با من بمان تا بدانی تو یعنی انعکاس پرتو عشق بر ساقه ی بی برگ و بار این حقیر ناتوان و بدان عشق بدون نام تو سرابی بیش نیست. من تو را نفس پاک مسیح و اشک علی میشناسم, تویی که با منی در بی منی و قسم پاک تو را از جاودانگی صدایت میشناسم.

/ 1 نظر / 16 بازدید