هرگز با احمـــق ها بحــــث نکنید. آن‌ها نخست شما را تا سطح خودشان پایین می‌کشند و سپس با تجربه‌ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکســت می‌دهند.

مارک تواین

/ 0 نظر / 14 بازدید