هنگامی که دل کسی را میشکنی..

صدای شکستنش را به خاطر بسپار...

تا هنگامی که دلت را شکستند
...
رو به آسمان فریاد نزنی

خدایا!!

به کدامین گناه...

/ 0 نظر / 15 بازدید