سال 1393 مبارک

همانقدر که زن را باید فهمید مرد را هم باید درک کرد
همانقدر که زن "بودن" می خواهد مرد هم "اطمینان" می خواهد
همانقدر که باید قربان صدقه ی ِ روی ِ بی آرایش زن رفت  باید فدای خستگی های مرد هم  شد
همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت آورد کلافگی های مرد را باید فهمید .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید