دعا

يا مقلب القلوب والابصار:

خداوندا! در حالي به سوي بهار مي رويم كه امسال هر چه روييدني است با سيراب شدن از ياد خون سرخ و مقدس حسين (ع) از خواب زمستاني بيدار مي شود و پهن دشت سرزمين مطهرمان با پرنياني از شقايق و لاله هاي سرخ مفروش خواهد گرديد.
اي هادي ما! دلهايمان را از سبزي ايمان مالامال و چشمانمان را با انوار سبز قدسيت بينا گردان كه در هر حال حق را از باطل تمييز دهيم و بر ناحق چشم ببنديم و آنچه منع نموده اي ديده فرو پوشيم.

يا مدبر الليل و النهار:

اي خدايي كه تدبير نموده اي شب از پي روز آيد و آنقدر ادامه يابد تا جايي كه اگر يك روز از عمر دنيا باقي مانده باشد آن را طولاني نمايي تا فرزندي از سلاله حسين (ع) به خون خواهي خون مقدس ابا عبدالله (ع) و همه ? مظلومان عالم قيام نمود، بار الهي! منت گذار و تدبير نما كه ما نيز جزو ياران مهدي موعود باشيم.

يا محول الحول و الاحوال:

پروردگارا! اين حالي را كه اكنون در آن به سر مي بريم (سستي و سكوت در مقابل باطل) عاقبتي جز نزول بلا و عذاب نخواهد داشت زيرا خود در فر مودي كه من در كمين ستمكارانم. . .
خدايا آن گونه كه در نوروز، طبيعت بي جان را به حيات مجدد و متحول مي نمايي ماه محرم را نيز كه ماه سبزي و حيات دوباره ايمان است براي ما زمينه تحول قرار ده و مقدر فرما. تطابق نوروز با ماه محرم به جسم و روحمان طراوتي مظاعف بخشد و درخت ايمانمان را سر سبز نمايد. پس به خاطر رضاي تو و همدردي با اهل بيت حرمت اين ماه را پاس مي داريم و اميد آن داريم كه عيد واقعي را در بهشت برين بر سر سفره ي هفت سلام آل محمد به ميزباني حضرت ابا عبدالله برگزار نماييم.

حول حالنا الا احسن الحال:

اي پروردگار آزادگان! چنان كن كه در بهار امسال با باراني كه از اشك ندامت بر قلبمان مي بارد درختي پاك در وجودمان ريشه دواند همچو «حر» كه با اشك ندامت خود از ظلمات گمراهي به احسن الحال كه همان نورانيت قلبي و فكري است برسيم. اي هادي المظلين ! حال ما را نيز با اعطاي حريت و بخشش گناهان و توفيق هدايت به احسن الحال كه همان حسيني زيستن و حسيني رفتن است مبدل ساز.

«آمين يا رب العالمين»exportImage.asp?s=cano&i=10434634&w=202&h=169

/ 2 نظر / 3 بازدید