*****

هر چی داريم به لحظات آخر سال نزديک می شيم جنب و جوش مردم و حرکت مردم برای اتمام کارهای نيمه تمام بيشتر می شه . و چه زيباست اين تکاپو و حرکت - چه دلپذير بوی بهار .

/ 0 نظر / 3 بازدید