چند وقتی است....
حرفی زیباتر از سکوت برای گفتن ندارم...
چشمانم به مانند پاییز برگ ریزان است....
قلبم.....قلبم هم هوای دلتنگی دارد.... با این همه ....
اما بر لبانم لبخندی نقش بسته است... تا مجبور نباشم سکوتم را بشکنم....
دلم می خواهد تا
تمام افکارم را به نسیم سوزناک دم غروب بسپارم..."

خسته ام ,,, اما صبور

/ 0 نظر / 21 بازدید