/ 2 نظر / 16 بازدید
عرفان

شادی یعنی ببینی اونی که داره بوسه یهویی میکنت همسرته یا دوست پسرته یا دوست دخترته یا .... اگر همسرته یعنی شادی اگر دوست پسرته یعنی بد بختی ...

میثم ِتو

بوسسسسسس از نوع یهویی