یه جیزینقیلی حرف با تو

I Care
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست بلكه ناديده گرفته شدن است . از دست دادن كسي است كه شما به او علاقه مند هستيد ولي او اصلا اهميت نمي دهد .
داشتن كسي است كه شما به او اهميت مي دهيد ، مهماني ترتيب دهد و به شما چيزي نگويد .
وقتي فرد مورد علاقه ي شما ، نسبت به دعوت شما به جشن كريسمس خود بي توجهي مي كند .
داشتن افرادي كه فكر كنند عميق ترين درد در زندگي شما مردن نيست بلكه فراموش شدن

The greatest pain in life is not to die, but to be ignored
.To lose the person you love so much to another who doesn't care at all
To have someone you care so much about, throw a party
.and not tell you about it
.When your favourite person on earth neglects to invite you to his Christmas party
To have people think that you don't care
.The greatest pain in life, is not to die, but to be forgotten
.To be left in the dust after another's great achievement
."To never get a call from a friend, just saying "hi
. When you show someone your innermost thoughts and they laugh in your face
For friends to always be too busy to console you when you need someone to lift your spirits
When it seems like the only person who cares about you, is you
?Life is full of pain, but does it ever get better
,Will people ever care about each other
.and make time for those who are in need
. Each of us has a part to play in this great show we call life
. Each of us has a duty to mankind to tell our friends we love them
. If you do not care about your friends you will not be punished
. You will simply be ignored... forgotten... as you have done to others
. This poem was written by a young girl who committed suicide some years ago
. Please show someone you care for them today
It takes so little of your time to smile, give a hug, a word of encouragement or just to say ICARE

است ، فراموش شدن بعد از موفقيت بزرگ ديگري .
نداشتن تماس از يك دوست ، حتي گفتن سلام
وقتي كه شما خصوصي ترين تفكراتتان را به كسي يا كساني مي گوييد و آنها به روي شما مي خندند .
براي دوستاني كه هميشه سرشان شلوغ است كه شما را دلداري دهند ، وقتي كه شما به كسي نياز داريد كه روحيه ي شما را تقويت كند .
وقتي است كه به نظر برسد كه تنها كسي كه به شما اهميت مي دهد خود شما هستيد .
زندگي پر از درد است ، اما هيچ گاه بهتر شده است ؟
آيا پيوسته مردم يكديگر را دوست خواهند داشت .
و هر كدام از ما نقشي براي بازي كردن در اين نمايش بزرگ كه زندگي مي خوانيمش ، داريم .
هر كدام از ما وظيفه اي نسبت به بشر داريم كه به دوستانمان بگوييم كه دوستشان داريم .
اگر شما به دوستان خود اهميت ندهيد تنبيه نخواهيد شد ،
به سادگي كنار گذاشته مي شويد ..... فراموش مي شويد ...... همانطور كه شما با ديگران اين كار را كرديد .
اين شعر توسط دختر جواني نوشته شده بود كه چند سال پيش اقدام به خودكشي كرده بود .
لطفا همين امروز علاقه ي خود را به كسي كه دوستش داريد نشان دهيد .
لبخند زدن ، در آغوش گرفتن ، گفتن كلماتي كه مايه ي دلگرمي است يا گفتن اينكه " دوستت دارم " مقدار كمي از وقت شما را مي گيرد .