یه جیزینقیلی حرف با تو

افق روشن
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه

به نام خدا

روزی ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد
و مهربانی دست زيبايی را خواهد گرفت .
روزی که کمترين سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست .
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل
افسانه ئی ست
و قلب
برای زندگی بس است .
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردی.
روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست
تا من به خاطر شعر رنج جست و جوی قافيه نبرم .
روزی که هر لب ترانه ئی ست
تا کمترین سرود ، بوسه باشد .
روزی که تو بيايی برای همیشه بيائی
و مهربانی با زيبايی يکسان شود .
روزی که ما دوباره برای کبوترهايمان دانه بريزيم ...
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی
که ديگر
نباشم .


شاملو