یه جیزینقیلی حرف با تو

****
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه
محرم راز دل شيدای خود کس نمی بينم ز خاص و عام را
با دل آرامی مرا خاطر خوش است کز دلم يکباره برد آرام را
حافظ