یه جیزینقیلی حرف با تو

? Why Worry
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه

There Are Only Two Things In Life To Worry About
Whether You Are Well
Or
Whether You Are Sick
If You Are Well
Then There Is Nothing To Worry About
But
, If You Are Sick
There Are Only Two Things To Worry About
Whether You Are Going To Get Well
Or
Whether You Are Going To Die
But
If You Die
There Are Only Two Things To Worry About
Whether You Are Going To Go Heaven
Or
Whether You Are Going To Go Hell
If You Go To Heaven
Then You Have Nothing To Worry About
But
If You Go To Hell
You Will Be Busy Shaking Hands With All Your Friends That You Won't Have Time To Worry
? So Why Worry


فقط دو چیز در زندگی باعث نگرانی میشه
خواه شما سلامت باشید & یا اینکه بیمار .
اگر شما سلامتید اونوقت موردی برای نگرانی وجود نداره .
اما
اگر شما بیمار هستید
دو مورد شما رو نگران می کنه :
که شما سلامتیتون رو به دست میارید
یا
می میرید .
اما
اگر شما بمیرید
فقط دو تا مورد شما رو نگران می کنه
که شما میرید به بهشت
یا
می رید به جهنم
اگر شما به بهشت برید
که موردی برای نگرانی وجود نداره
اما
اگر شما به جهنم برید
اینقدر سرگرم دست دادن با دوستانتان خواهید بود که وقتی برای نگرانی نخواهید داشت .
پس ، نگرانی چرا ؟


! Take It Easy