یه جیزینقیلی حرف با تو

عشق
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ خرداد ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه


هر زمان كه عشق اشارتي به شما كرد در پي او بشتابيد، هرچند راه او سخت و ناهموار باشد .
و هرزمان بالهاي عشق شما را در بر گرفت خود را به او بسپاريد ، هر چند كه تيغهاي پنهان در بال و پرش ممكن است كه شما را مجروح كند .
و هر زمان كه عشق با شما سخن گويد او را باور كنيد ، هر چند كه دعوت او روياهاي شما را چون باد مغرب در هم كوبد و باغ شما را خزان كند .
زيرا عشق چنانكه شما را تاج برسر مي نهد به صليب نيز مي كشد و چنانكه شما را مي روياند شاخ و برگ شما را هرس مي كند .
و چنانكه تا بلنداي درخت وجودتان بالا مي رود و ظريف ترين شاخه هاي شما را كه در آفتاب مي رقصند نوازش مي كند ، همچنين تا عميق ترين ريشه هاي شما پايين مي رود و آنها را به زمين چسبيده اند تكان مي دهد .
عشق شما را همچون خوشه هاي گندم دسته مي كند .آنگاه شما را به خرمن كوب از پرده ي خوشه بيرون مي آورد و سپس به غربال باد دانه از كاه مي رهاند ، و به گردش آسياب مي سپارد تا آرد سپيد از آن بيرون آيد ، سپس شما را خمير مي كند تا نرم و انعطاف پذير شويد ، و بعد از آن شما را بر آتش مقدس مي نهد تا براي ضيافت مقدس خداوند نان مقدس شويد .
عشق با شما چنين رفتارها مي كند تا به اسرار قلب خود معرفت يابيد و بدين معرفت با قلب زندگي پيوند كنيد و جزئي از آن شويد .

جبران خليل جبران ( پيامبر ) - ترجمه ي دكتر الهي قمشه اي
ادامه دارد ...