یه جیزینقیلی حرف با تو

 
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه

به نام خدا


در جهان عشق ، شکست و دورويي جائي ندارد ، با خود ميانديش كه دشمني ديگران سبب تغيير حال شود ، آنچه دل گويد همان شود و آنچه الهه ي عشق فرمان دهد سرانجام گيرد .
با اين وصف دشمني چرا ؟ ...