یه جیزینقیلی حرف با تو

تنهايی
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه

به نام او
به سراغ من اگر می آييد نرم و آهسته بياييد

مبادا که ترک بردارد چينی نازک تنهايی من