یه جیزینقیلی حرف با تو

به ياد سوتک قديمی !!!
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ فروردین ۱۳۸٢ : توسط : عاطفه
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ولی آنقدر مشتاقم که از خاک گلويم سوتکی سازند برای طفلکی گستاخ و بازی گوش و او دم به دم بر آن بردمد و خواب خفتگان آشفته را آشفته تر سازد .
رشته تسبيح اگر بگسست معذور دار
دستم اندر ساعد ساقی سيمين ساق بود