یه جیزینقیلی حرف با تو

دلی را به دست آوريم
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه

به نام تنها بهانه ي نيايش هامهربان

بهانه ام مختصر بود ، سفره اي لبخند ، تكه اي غم نان ، جرعه اي تشنگي
بهانه ام مختصر بود ، آسماني براي شمردن آرزوها ، زميني براي مصلوب شدن و چراغي براي انتظار
بهانه ام مختصر بود ، مختصر تر از دنيا ، به رنگ نقره هايي كه مهتاب شبها با سخاوتي عظيم به روي شب بوهاي چشم به راه مي پاشد
و شايد بهار هم بهانه ايست ، براي آنكه خود را در ميان لحظه هاي زندگي بيشتر دريابيم .
بهانه ايست براي آنكه تولد شمعدانيها ، عبور شاپركها ، بازگشت پرستوهاي عاشق و شكفتن شكوفه هاي سيب را مرور نمائيم و به احترام اين آغاز دلی را به دست آوريم .