یه جیزینقیلی حرف با تو

بهار نزديک است
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه
به نام خالق دلهاي دريايي
لحظه ها چه بي درنگ در ذهن ما خاطره مي شوند ، پايز و زمستان هم گذشت و مانديم و كوله باري از خاطره و حادثه و مهرباني و اكنون تنها مي توانيم قدر دقايق بهاريما ن را بدانيم زيرا آنها نيز به وسعت پرپر شدن يك گل سرخ خواهند گذشت .
بياييد كه خانه تكاني كنيم دلها را از اين جماد كسالت ، بهار نزديك است .
قشنگ ترين لحظه هاي زندگيتان ، گرم ، پرنور ، اما يلدايي باد .