یه جیزینقیلی حرف با تو

؟؟؟
ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه
هر چه بينا چشم رنج آشنايي بيشتر
هر چه سوزان عشق درد بي وفايي بيشتر
هرچه جان كاهيده تر نزديكتر پايان عمر
هرچه دل رنجيده تر سوز جدايي بيشتر
هرچه صاحب دل فزون ، برگشت اقبالي فزون
هرچه سر آزاده تر شوق رهايي بيشتر
هرچه دل رنجيده تر ، زندان هستي تنگتر
هرچه تن شايسته تر ، شوق رهايي بيشتر
هرچه دانش بيشتر وامانده تر در زندگي
هرچه كمتر فهم ، كبر و خودنمايي بيشتر
هرچه بازار ديانت گرم ، دلها سردتر
هر چه زاهد بيشتر دور از خدايي بيشتر
هر چه تن در رنج و زحمت ، نا اميدي عاقبت
هر چه با ياران وفا بی اعتنايی بيشتر