یه جیزینقیلی حرف با تو

دچار
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه

دچار يعنی عاشق !
فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دريا دچار آبی دريای بی کران باشد .