یه جیزینقیلی حرف با تو

دل انسان!
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ بهمن ۱۳۸۱ : توسط : عاطفه
چه ساده می توان شکست دل انسان را!
با کلام ناتمام
با سخنی ناگفته
چه ساده می توان شکست دل انسان را!
برق روشنی بخش لبخندی کوچک
چه ساده می توان شاد کرد دلی را
چه ساده می توان شاد کرد دل انسانی را!
و چه ساده می توان شکست آن را
حال دل شيشه ای من به دست توست
خواهی بشکن خواهی شاد کن .